Maree9' and Sick!!i know 9arlii cham youm me5tifii b3d, 7addi kent maree9' oo ta3ban!! (lilyoum)

ka7itii ana eb A2 tensime3 mn A1 (ellii fahamha, fahamha.. oo elli ma fahamha, hard luck :P)first of all
, guys please 5allu ta3amlkoum raqii oo 9erw gentlemen m3a el girls!! why is that? cuz etha la2 i dont know eshb9eer b3deen!! (aka: shofow el 9orra!)
thak al youm raye7 ma63am, chan ashof syara 7a66a hal sign 3leeha
.. LOL!!


P-ELLA AND 3ANOODA

okay adrii enii 6awalt, oo adrii its a silly gifts! bs P-ella oo 3anoda.. tra ma nesaitkoum
.. see!!


bs wallah waqt'ha kent fa9il oo out of ideas, so hatha elli 6ala3 m3aii.. i hope u like it
!! ;D

qelt 7q al waitress salfatkoum
;Pnow nyiee 7q elii 9ar today!
oo ana 6ale3 mn al koliya rad al parking (walking) wlaa feh ewriqa 3la syartii.. ana qelt walaiin da3minii b3d!! (since enna 3indi history kbeer bl da3mat!!)
ba6alt el ewreqa.. wla its 2 pages, fehoum shi3er!! one of them 3la qolat refijii e3'nyat Rashid al Majid!!! i was like "rafe3 7ajeb oo emnazil 7ajeb" shesalfa!! apparently someone has a crush!! bs its cute though!! ;D


25 Comers:

marshmallows said...

slamat slamat

kedt an t3adenii thak elyoom bs kaf7thaaaa

looooooooooooooooool ahm shai elsign 7diii 7baithaa

3shtw 3shtw yaintaaa yalli 3ndk mo3jbeen

ana mrra bl9aife lgait wrga wla katbli etha tben t6l3en call me cuz abi ur parking =p

marshmallows said...

ooooooooooo

ana olwaaa

wnasa 9ayra kla elolaa blblogs

q8Honey said...

welcome baaaack o salamaaat matshoof shar inshallah ..

LOL @ the shi3ir .. yeah it's cute! ba3'6 il nas 3indihom secret admirer ;p

Someday said...

salamat

Oooooooohhhh
sh3aliiiik!!!
TWO papers!! mo wa7dah b3d!!
laaaaa ow A4 b3d!!!
hmmmmm
ya em7a6iimhom ya enta!!:P

3bady said...

saaaaaaaaaalmmmmmaaaaaaat o5ooooyyyyy ma etshoooof shaaarrrrrr

3ala 6are el bloza bel q8 el nas matha-her haben b hal sowalif 6ansh ta3sh tant3sh

no comment 3ala el sign :P

shoof etha em36era wo et7es en-ha emrateba akeed from girl

etha la2 daga min wa7d min el rab3 :Pp~

3ad el 7en sha'3la balek meno hathe wo chethe :P

Big Pearls said...

salamat ma testahel walla

3anooda said...

ok min 9ijhaa ili 7a6a il sign bitchy awain?? mafeeha 2adab

oo smarties wayid mashkoor 3ala il hadiya lakin sorry '3air maqboola - 3ala il aqal spell our names right!!! la la la lazim shay original - LOOOOL

salamat tarani ana ba3ad wayid mareetha

agool 9awir il m'3azal close up 3ashan ni3rif nigra

bhr.qadsaweya said...

matshof shar yal mo76em gloob el3'dara ;p
ya36eek el3afya

Bliss said...

salamtk hope you feel better :)

haha the person that put the sign, is so desperate!

Meticulous said...

#1 salamat
#2 el sign 9ij ayshay 9ar mustawa el banat
which then transitions to
#3 al7eeen el banat 9araaw e7i6oon notes 3el siyayeeer!! walaaa 7alaaa.. latgool 7a6a raqamha ba3ad ?!?!...hmm wela a5af mo ebnaya :P yimkin wa7ed mu3jab heheh.. men gadik :D

♥ P-Ella ♥ said...

salamaaat bro 3asa al7een feeling better:)

eee shdranii 3n guys and girls 3balhom wanasa single and w/e o a5rathom they cant live without them a9lan ! :/ bugar :P

LooooL Mn 9jjk smartiyo (a) y3ny ana 9ayra special gool mra w7da 3ndk crush on me:P

weeeh shsawalif awrag bl car shm3naa i dont have of those:/ << 7saaad:P

Anonymous said...

Sallamat O5oy... i hope u get well soon :)

Oranjina fadidra said...

LOOOL the T-shirt and the pumper sticker 5AYAAL!! o 3shtaw 3indina crush who copy/paste on papers.

o shnu salfat pella o 3anooda I really wanna know :p

Sara said...

LoooL A1 o A2 chenni sema3tik blcircle :P

Anonymous said...

salaaaaaamat me 2 kent maree'6a oo e7t 3alaihom lol!!! umbaaaaaaaay tara il jam3a gamat shway it6ee7 min 3aini sheno hal jara2a!!! bss yalla stanis sh3alaik 3ndick mo3jabaat;P ee oo tara bel old post zedtlik mawad check them out 9a7 wela azeed;P

Anonymous said...

LAAAAAAAAAAA7'6A!!! sheno hal jambuza wel 3ayaara shda3wa tensimi3 il ka7a min A1 lama A2 olaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa irfa3 rasek foug itshoof il 9owaree5?

Hottie said...

I hop you're better now... How cute... someone has a crush on you, lol. It looks like a guy's handwriting! LOL! G'luck with that.

Anonymous said...

slamaaat ya smarties ...
enta Ele Yki7 eb A2 ??? Agol ana mno hatha ele mshawsh 3lena elm7athra ma nsma3 shy :P

Smarties said...

marsh: shensawii b3d kebarna oo e7lawinna!! ;P

honey: allah yesalmich thank you!

someday: LOL 3la em7a6imhoum!! 9'a7aktinii!!

3bay: lala mu daqa mn el rabi3 ;P e6la3at 9j!!

big pearl: allah yesalmich, thanks!

3anoda: lol i'll post them again eb 9ora san3a mn camera san3a (mu 2 Mega Pixels) oo shasawii hatha elli 6ala3 eb 2idi 3al hayida ;P

qadsawiya: allah ye3afeech, thanks! oo LOL!!

bliss: 3ad 6ala3 walad mu bent!!! LOL i saw it again the other day ;P

Meticulous: lala mako raqam, bs kalam 7ob oo shi3r ;P oo eee mu bs al shabab 7ta el banat 9arat 3ndhoum hal swalif (hatha etha kanat bent!) oo allah yesalmich!

p-ella: golili wain ta9fi6een, 3lshan a76ilech ewreqa oo la mendara oo la menshaf!! ;P
oo shasawii fekoum, taboon hadaya.. hatha elli 6ala3 eb rasii :D

Smarties said...

Amu: allah yesalmik, thanks! ana wayd a7san now!

Oranjina fadidra: salfat'houm ya 6welat al 3umer, shafonni thak al youm sharii hadaya for my brother's birthday, en3'araw oo qalaw yaboon b3d!!

sara: eee hatha anaa ;Pp~~

sugar: lol walla madda menhoum ana!! sorry!! try again ;P
oo ee al koliya met3'yra shwai ka nou3eyat 6alaba!! madrii shlon ashra7 i guess fahmatnii? ;P

hottie: ellaaa a3aref menooo!! leqafa!!
oo madrii shakla 5a6 bent ana ashofa @_@

Anonymous: allah yesalmich, lol oo sorry 3al ez3aaj!!

Anonymous said...

haw wala wa7ed 3ayal ma buga ela ya il sa3ad aw il hashel aw hatha zuhair el ydeed...etha ma5eth 3nd zuhair allah y3afeek gooli shlona zain wela laa la2ena shakla 7aboob... ee!!! aw seminar 3nd amani?

Smarties said...

sugar: hehe, adrii yanantech!! sorry!
ma5eth 3nd amani seminar oo 3nd 3imad mussa.. oo kent emsajil 3nd al rajabii ta7lil qwa2em maliya bs sa7abt'ha.. too much!!
oo la mu ma5eth 3nd zuhair =(

♥ P-Ella ♥ said...

e7m e7m 3eeb 3ad (a) lool thnx for gift then i even saved the pic :D:P

Anonymous said...

haha! la 3adi mayanantni shda3wa... haw meno 3mad mussa awal mara asma3 fee... oo ta7leel '3awa2m me 2 kent abeeha bss 7asayt'ha 9a3ba yabeelha mjabal alone fa ymkin a5eth'ha next course;P

Smarties said...

p-ella: u're most welcome princess ;D

sugar: ma et3arfiin 3mad mussa!! hatha dr finance yay mn GUST, fe wa7d qalli enna hes one of the best top 5 dr bl finance!! (m3anni i dont see al 9ara7aa!!)
oo tra my friend ma5eth 3nd zuhair, tra 5osh dr, bs 7adda sedda oo shar7a zain.. ya3ni et3arfiin nou3 el dr el ydeed elli shad 7ella bs lil7een ma en9idam eb wa9'3 el koliya oo el ma95ara ;P hatha cthee!! bs yemda7a.