ma a7eb cthee


.....
marat etkoooon 7addek t3ban oo daye5.. tyiee tabii tnam.. makooo
!!
efff... sakart el laptop martiin abii anam oo a5er shaii arja3 ash3'laa oo a7oos fe 3alam el internet :P

7adii emkayif 3al yoga oo el pilates (wikipedia oo youtube), i'm going to attend classes 7q wa7da menhom!! hathii one of my resolutions for 2009 al ma9onaa!

oo madrii laish I’m more into al yoga after reading/watching about it!
fee a7ad y3aref wain fe classes 7q beginners ehni fe al q8?

btw, its my birthday today.. Yay me!
22 years old.. madrii laish bs 3ajebnii el raqam shaklan oo nu6qan!
athena oo 3ishreen
twenty two
hehe qolooh 5 times wara b3aa9’ eb ser3a :Pp~~
7adii i'm not feeling any birthday feelings (a9lan feh shaii cthee??) :P


PS: etha ma7ad la7a9' hal shaii.. 7adii fa9el tra!
PSS:
"poor is the man whose pleasures depends on the permission of another." one of my fav quotation so far mn bedayat 2009!
PSSS: quoted by al 5ebla Madonna :P

26 Comers:

Anonymous said...

happened to stumble on your blog...anyhoos happy birthday!! =D

22birthday beats ha..ouch thats gona hurt! ;p

Meticulous said...

hehe you tagged it as maddonna cause of the yoga? lol
oh and happy birthday!
from one 22 yr old to another ;)

3bady said...

yoga hmmm deer balek la ye7oshek shad 3athle ;p

wo keeeel 3aaam wo entaa b5eeer wo 3egbal 22000 sena ;p

ethnan wa 3eshroon ;p

Anonymous said...

Happy b'day yo :)

Mar8adoosh said...

ooooooo kibarna mashala ;p happy birthdaaaaay ya a7la smartiessssss :D yeh yeh 22 sh3alaaik ;p

il3umr kila inshala xD

S. said...

Akbar mennik eb 5 days:P LOOL i dont like being 22 im too old :'(

Fe in some gyms..ex. corniche club

Anonymous said...

Happy Birthday :)

Anonymous said...

HAPPY BIRTHDAY TO SMARTIES...HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TOO YOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!;p KEL 3AM WENTA IB 5AYRRRRRRRR!!!....oo were u reading my mind?! abeee anam mako fayda!!! i think la2na a5af anaam wa6oof my exams:/

Anonymous said...

smarties bas2ilik il tasjeel latgooli ena fta7oo oo negdar insajel more than 12 credits oo now 9akoo:/ cuz ma kent adree!!! 3abali after finals insajel more than 4 classes:/?

Smarties said...

desertpalms: thank youu!! sheftaii al 9odfa edshiin blogy oo telqain enna its my birthday today! :P

Meticulous: lool.. laa shako! bs ymkn laish la2 madonna el sabab! who knows :P
oo thank youu!!

3abady: laa mara7 y7ooshnii, i know it :P
oo thank youuu.. oo enta eb 5air oo 9e7a oo salamaa! enshallah 22000 senna eb wjodek mu bs ana brou7ii ellii a3ish hal kether! :D

highrevver: thank yooo! :D

marg: eeee 9ert shayeb =( oo thank youu.. 7addech ref3taii al ma3nwyat :P
oo el 3umer kella 2 u too!!

S.: 3yal happy birthday 2 you! oo 9j feh fe el corniche? 3yal i'll call them ashof shesalfa!

Amu: thanks amu!

sugar: hehe.. wanaassssaa thankkk youuu sugar!! wallah madrii shaqol b3d!!
oo about al tasjil ee saker now, eb yefta7 b3d el finals.. ya3nii i guess 1/2 bekon maftoo7.

±What±Im±about± said...

hey there ! happy happy birthday ;>> ! ana 22 2 ;p !!! tawnii this 14th kemalt 22 :D !!! saaaa7 7adda yshawiq il.ragam when u say it ! oo sa7 again ! ma kan feh birthday feelings for me ! madrii maybe coz we're 22 ;p !! fa we're old enough to realize it's just an other day !! ;p any way hope u enjoy it ! i know i didnt ;p it was the day kuwait 5saraw for s3odeya ! so ma7ad kan met7ames 7aq my poor b-day !!! the qout is amazing and i totally agree ! ;p
Yours:
Dolii ;>

±What±Im±about± said...

hey there ! happy happy birthday ;>> ! ana 22 2 ;p !!! tawnii this 14th kemalt 22 :D !!! saaaa7 7adda yshawiq il.ragam when u say it ! oo sa7 again ! ma kan feh birthday feelings for me ! madrii maybe coz we're 22 ;p !! fa we're old enough to realize it's just an other day !! ;p any way hope u enjoy it ! i know i didnt ;p it was the day kuwait 5saraw for s3odeya ! so ma7ad kan met7ames 7aq my poor b-day !!! the qout is amazing and i totally agree ! ;p
Yours:
Dolii ;>

marshmallows said...

HAppy BirthdaaaY 2 You

ga3da agra ur post an6r al7en ygol my birthday
b3d shwai ygol
mako

m5leeh a5r shai yal'6alm
ana frejna kla dra inta my birthday =p

Smarties said...

whati'mabout: me too wallah, i didnt enjoy my day.. kent ga3d adris =(
bs my mom oo marshmallows 36onii hadaya al 9ara7a.. 7addiii madrii shaqool!! they made my day wallah! :D
thanks for passing by, awal marra ashofech ehnii ;)
oo shaklna ee kebrna oo 3aqalna faj2a :P we're 22 now!! ya3nii 3 years zyada oo bnkon 3eshna robe3 qarn on earth!!

marsh: hehe.. thankkkk yoooouuu wayd!! 3la kel shaii!! 3al msg oo 3al hadeya ;)
wallah madrii shagool!! 7adech wanastenii!! el post al yay ba7e6 sh9ar :P

sadia said...

happy b'day smarties!
i love your nick!

Ahmed said...

Happy birthday. u r not getting older u r getting better ;).
check this pic :
http://i43.tinypic.com/2je8xw1.jpg

Lost b2amreeka. said...

kil 3am o enta b2alf khair :D 3uqbal -insert number of years u want to live here- sina inshalla ;D

Smarties said...

sadia: thank you! oo i like urs b3d! :D

ahmad: yeeemaaa!! laaish 3ad hal 9orraa!!!!
oo thanks for saying that! (i'm getting better) ;*

lost b3amreeka: tra esmech 7daa 3ajeeb.. 7adii 7baita!!
oo thanks dear! abii a3iish kether ma elii y7ebonnii yaboonii a3iish!

Lost b2amreeka. said...

thank youu 3ad I was just admiring your thinking mmmm smarties I'll go supermarket and buy some itha fee hmm min zman mu shayfa they sell them anywhere :p hehe

Lost b2amreeka. said...

w Allah y6awel b3umrik inshalla

Anonymous said...

Happy 22 Smarties wo inshallah 3o8bal el 100 sina o tshof 3yalk o 3yal 3yalk o 3yal 3yal 3yalk :Pp !!

PS: the new design of your blog 7da 3ajeeb :> wayd colorful 7adi 7beta =D

Yousef~

Smarties said...

lost b3amreeka: admiring my thinking? wow thats so nice of you!
oo eee goo buy smarties, tra mal sanltan center malhom a7laa mn UK :P
oo enshallah y6awiil eb 3oumrech b3d!

anonymous: thank youu!! :D oo enshallah allah yesma3 mennek! ashofhom kelhom!!
oo ashwaa enaa 3ajbek!

Mesh said...

5osh muw`9o3

w salft etha btnamen mat8dren hatha y9er feni wayed w b3d ftra 3araft ennah hatha ysamoonah ( edman elnet ) (A) m3 enna mo wayed bs shensawi b3d...

w el yoqa 7da 7elwa y3ni lw bnt chan l3bt`ha bs mo layq 9bi w yl3b yoqa ;p

good luck

Smarties said...

Mesh:
b3d chabdii entaa!! ana 9baaaaaii!! maaalee!! check el profile.. oo i'm going to attend yoga classes enshallah.. 3adii ma feha shaii shako walad oo bent fe al salfa! :P
oo eee 7adda 9ar fenne edman net, especially eb waqt emt7anat el finals!!
its nice 2 see u here, oo thanks for following me!

Anonymous said...

kaaaaaaaaaaaaaaaaaak SMARTIES!! LOOOL AHAM SHAY 3ABALA UR A GIRL...MESH 3ajeeeb:P

Smarties said...

sugar: dashaa etishametaain entaii al thanyaa!! aqoool.. la 5alnii saket a7san!! :P