yam3aa fe al bar!

... mn zmaaan ma teyam3na, al 3a2ella al karima kelha 5alii oo 5alatii oo e7na oo 3yalhom oo 3yal 3yalhom! 3ad 9arlna youmeen, re7na fehom mu5ayam al petrol.. 7adda it was fun! wallah 7adii flashback ayam gabl when we were all kids oo bara2aa oo nakshit fe al bar!
3al 3'ada kan bbq.. kabab oo 3arayis oo next day kan burgers oo hotdogs (e7m ana kent el chief oo al mas2ool 3n al shawii ;p) oo 3al 3ashaa emawaash (yes emawash ma 3'iiraa)
;p


hathii cham 9orraa mn el 6al3aa
:



7q al 3'adaa


al mu5ayam , hathii elii fe al ne9 5emaa 7q al weekends, yesawoon e7tefal feha oo buffet!


5aimatnaa!


al 5aimaa mn da5el, a3'ra9'naa!


believe it or not.. la3bnaa fe al na6a6eyaat ;p




mom, getting ready!


al kabaaab!! yummy! :D


a5er sii5 kabab oo al 3arayes


Subway!


Mac!!


ana mango oo mom raspberry.


rekabt'haa oo tekokast ;p


toofa, bnt bnt 5altii ;D


rakzaaw 3al al flake!!


ray7een starbucks!!


me, marshmallow, oo o5oii


ana.. oo afkaar marshmallow ;p


oo bs!! malait oo ana uploading pics!!

18 Comers:

Ahmed said...

hehe awesome wallah it seems that u had a lot of fun there inshallah always. I wish to go to the desert someday it has been a lot of time since I went there.

sugar said...

wanasaaaaaaaaaa! abee mawash oo m3adas oo mashqool weya bu6a6 oo badeyan!!! 7adik shawagtni!!!

bhr.qadsaweya said...

ahm shay istanastow =)
ya36eek el3afya

Anonymous said...

Wnasaaa Samrties =D !! 3ad te9ad8 it's been a long time since the last time I went to mo5aym ( like 5 years? =( )7adk 5aletni ashta8 for those days lol, bs ahm shy enk you had fun =)

Yousef~

Seattle dude said...

You wanted coffee that bad?!

well i'm not really a desert person, but it looked really fun glad you had a good time :D


btw i'm pretty sure the pikachu and spiderclown thing were designed to frighten children lol

marshmallows said...

ektshft ine mmso7a mn n9 elswalf eb ur post

awln awl yom ana eli knt ms2oola o ana eli shwait elkbab

thanin thani yoom eli kant mrtza ymk 6ol elwgt o t76 bl9mon abjora!!

thalthn ana eli knt daysa eb ur car

emmm bs elbaje glt 3ni feh =p

Smarties said...

ahmed:
thank you.. oo eee al 7iin waqt al bar!!
roo7 shna6er!!

sugar:
hehe.. 3ad ma kalait emawaash.. ma a7ebaa ;p

bhr.qadsaweya:
ee wallah estanasnaa wayd!
oo allah y3afiich!

anonymous:
yeah, me too.. i'm not a bar person, i'm more a ba7ar/chalet person ;p
bs estanast wayd!

Seattle dude:
ee.. shasawii eb rou7ii, coffee addict ;p
wallah kan 7adda wanassaa oo fa9laaa 3la a9olha!!

marsh:
hehe.. soooorrrryyy!!
entaii ketbaii post 3n al 6al3a oo qolaii elii ma qeltaa ;p
oo ee ana ma qelt ennii "ana" elii dayes ;p.. ana kateb "ray7een" jam3 ;p

Um Mit3ib said...

inta bo tshirt romady ?!

Smarties said...

um mit3ib: ee.. hatha laish 7a6 smile 3la waihii! ;p

Um Mit3ib said...

KILISH ma hagaitik chithy:P hagaiiiitik miteeeen w gsayer w ABYAAATTHHH w khdooooodik wardeya :P

Smarties said...

um mi3ib:
la2 la2 laaaa2..!! 7aram 3alaich!!
yal mujremaaa!! ballah shnu elii 5alach et'hagaain cthee!!
kel hatha 3lshan a7ib smarties!! ;p
(ma3a e7teramii lil emtaan oo al bii9' oo bo khdood oo al gsayereen!!)

Um Mit3ib said...

madre laish kint mitkhayla chithy
sidamt fo'ady tawek;p

Smarties said...

um mit3ib:
salamat fo'adech ;p
oo yemaa menech entaii oo khayalich al wassssse3!!

Um Mit3ib said...

U GIVE THE IMPRESSION;P khayali mo wase3;p

Lost b2amreeka. said...

LOL a7la shay a5ir pic, malik shughel feehom I always t5ayaltik u look like that :p hehe

very creative marsh:p

Smarties said...

um mit3ib:
shloooooon ;p!!

lost b3amreeka:
hehe.. thanks, oo eee wallah hal marshoo 3leeha fa9laat!! la en9iir ana oo ehyaa yemee3 3'abaa2 al denya kela fenna!! ;p

Anonymous said...

انت ما يهمك غير الأكل لاحظة كل المدونه حاطط صور مطاعم..

هههههههههههههههههه

Smarties said...

Anonymous:
لول، بعد شنو اكو بالديرة غير المطاعم؟
:P