zafaat Nawaaal!!!


... tawnii etsaw3abt how typical is "me"!! ga3d a7oos bain al blogs oo agraa oo 7a6 3la star academy channel oo FBing shwaii oo BBMing with my friends shwaii.. ahhh so me9akhaa!!

anyway,
mnu shaf Nawal ams?? mashallah 3leehaaa! bada3aaat!!!
testaheeel Nawal al zafaa elii sawoha laha.. badaa3t ya Belal Al Shamii!!!
she was really surprised oo bejaat, ya 7leeellhaaa!! alf mabrook zawajhaa oo etha ma sheftohaa ams check this:


allahhhh 3leeech ya nawaaal...

8 Comers:

Another-Penelope said...

LooL :P

looks like you dig her, no I didn't watch @@

Yousef said...

Testaaahl Nawal Wallah Hathi Nawal el Q8 ;**

PS: 9art mn el2ahl el7eeen wnasaaaaaaa!!

Mar8adoosh said...

wanaaasaaa !! i didnt know she was getting married ! my dad just told me!! mish3al il3arooj right?

well ilfal ly LOL lala jk ilfal ikum all w ham ly ana ;p

Abdullah said...

ana wayed istanast laha ib sara7a ,, youmkin ma asma3 aghaneeha, cuz wayed kidar ALLAH ihadaha lakin ib shakil 3aam ma asma3 3arabe,,

jad jad jad fara7at laha ,, oo ishwaya 3awarat galbee lama bichat :) Basically, she melts my black heart :P

Smarties said...

Another-Penelope:
eee hathii nawal.. my fav singer/9ot 3arabi!

yousef:
ee testahel ;)

marg:
ee al 3arooj (elii wyaha fe videoclip Moleya)
oo lol yala al fal lich gabli!! ;D

Abdullah:
hehe.. enta b3d!! cuz i know someone ma yesma3 nawal cuz a3'aniha kelha kedar ;p
oo ya bo black heart.. 9eb3'aa abyaa9' mu zain aswad yay al 9eef!! btmoot 7ar!!

Mar8adoosh said...

oooooo 9ij ams kalayt cheesecake factory tithakartik LOL 9awart a76hum bil next post ;p

eshda3wa said...

ppl still watch staracademy?

we9alni the vid email

cute!

Smarties said...

marg:
wanassaa.. 3ad 7adii wedii feh =(
yabilla al damam oo mujama3 rashid mara thanyaa :P

eshda3wa:
laa.. bs marat ashoof etha mako she3'el.